Quro logo White

Hypothecaire Planning

  • Om een passende en evenwichtige financiering te realiseren zullen we in eerste instantie een inventarisatie gesprek met u voeren, waarbij we uw behoeftes en wensen trachten te koppelen aan advies en wetgeving. Wij richten ons ook op goedkope vormen van (eventuele) aflossing, waarbij wij hoge rentes op aflossing en flexibiliteit erg belangrijk vinden.Daarnaast houden we rekening met risico's die in de toekomst zouden kunnen spelen, zoals eventueel door uw partner of kinderen te betalen erfbelasting, voldoet het weduwepensioen en andere vormen van risico's. Hierbij bepaalt u zelf wat u wel of niet belangrijk vindt.
  • Wij zullen onze adviezen fiscaal zo optimaal mogelijk in te kleden.
  • Wij zullen door meerdere verschillende rentedelen en leningdelen, risico's spreiden. Hierdoor ontstaat ook flexibiliteit om in te spelen op renteschommelingen.
  • De hypotheek wordt dusdanig opgebouwd in blokken dat u te allen tijde de vrijheid heeft om aanpassingen aan te brengen, zonder dat het totale pakket omgezet dient te worden met de dichtsbijkomende kosten.
  • In het advies houden wij rekening met uw persoonlijke situatie en toekomstverwachtingen in de te kiezen duur van de rentevastperiode.
  • Wij geven de voorkeur aan losse aflossingen en overlijdensdekkingen, zodat deze altijd meegenomen kunnen worden naar eventuele andere geldverstrekkers, wat kosten bespaard.
  • De overlijdensrisicodekkingen en aflossingen sluiten we zoveel mogelijk los van de hypotheek. Dit heeft als voordeel dat u te zijner tijd zelf de beschikking heeft over het geld en zelf kunt beslissen of u wel of niet aflost, of kunt gebruiken voor andere situaties.
  • Met het pensioen en het nabestaandenpensioen wordt in het kader van de hoogte van de aflossing en de hoogte van de dekking bij overlijden rekening gehouden.
  • Door het feit dat alles zoveel mogelijk los van elkaar gesloten wordt, kunnen producten mogelijk doorlopen. In geval van overlijden van een van de partners of scheiding, voorkomt dit dat u nieuwe producten moet sluiten tegen hogere premies in verband met hogere leeftijd en/of gezondheidsproblemen.

Alle werkzaamheden die wij verrichten met betrekking tot onze advisering zijn gebaseerd op financiële plannen die we maken naar aanleiding van een of meer inventarisatiegesprekken.

Hierbij trachten wij nu zoveel mogelijk balans in de financiële situatie te creëren, maar ook naar de toekomst toe willen we die balans zoveel mogelijk creëren.