Quro logo White

Estate Planning

  • In onze (financiële) plannen zullen wij altijd rekening houden met eventueel te betalen erfbelasting in de toekomst voor u en of de kinderen, waarbij gestreefd wordt om de gelden vrij te laten komen op de privérekening. Wij bekijken altijd in hoeverre overlijdensrisicodekkingen moeten worden verpand aan de bank. Indien nodig splitsen we deze dekkingen op in meerdere polissen.
  • Wij begeleiden u met het opzetten van een op uw financiële situatie gebaseerd testament, waarbij we rekening houden met bijvoorbeeld langstlevende en fiscale consequenties. We bekijken de rechten van een eventuele erfenis aan en/of van aangetrouwde personen, voogdijschap en het eventueel aanwijzen van een testamentair executeur.
  • Wij kunnen u adviseren bij eventuele schenkingen en/of schenkingen op papier, waarbij wij het belangrijk vinden naar de fiscale gevolgen te kijken. Hierdoor is vaak fiscaal voordeel te behalen.
  • Wij begeleiden u bij de aangiftes van erfbelasting wanneer een familielid of leden onverhoopt is/zijn overleden en kijken naar de verschillende mogelijkheden om hierin zoveel mogelijk geld te kunnen besparen.

Alle werkzaamheden die wij verrichten met betrekking tot onze advisering zijn gebaseerd op financiële plannen die we maken naar aanleiding van een of meer inventarisatiegesprekken.

Hierbij trachten wij nu zoveel mogelijk balans in de financiële situatie te creëren, maar ook naar de toekomst toe willen we die balans zoveel mogelijk creëren.