Quro logo White

Verkoop cq Overname bedrijf

  • Wij kunnen voor u de mogelijkheden bekijken om tot verkoop van uw onderneming te komen.
  • Wij helpen u bij de vaststelling van een passende verkoopprijs van uw onderneming.
  • U kunt gebruik maken van onze netwerken om een geschikte overnamekandidaat te vinden.

Alle werkzaamheden die wij verrichten met betrekking tot onze advisering zijn gebaseerd op financiële plannen die we maken naar aanleiding van een of meer inventarisatiegesprekken.
Hierbij trachten wij nu zoveel mogelijk balans in de financiële situatie te creëren, maar ook naar de toekomst toe willen we die balans zoveel mogelijk creëren.