Quro logo White

Veiligstellen van de onderneming bij overlijden compagnons

  • Wij kunnen voor u in kaart brengen wat de risico's zijn als een van de compagnons overlijdt.
  • Wij kunnen u begeleiden bij het notarieel vastleggen indien het meerdere compagnons betreft.
  • Wij kunnen adviseren om de voortgang van het bedrijf, bij overlijden van een of meerdere compagnon(s), veilig te stellen.

Alle werkzaamheden die wij verrichten met betrekking tot onze advisering zijn gebaseerd op financiële plannen die we maken naar aanleiding van een of meer inventarisatiegesprekken.
Hierbij trachten wij nu zoveel mogelijk balans in de financiële situatie te creëren, maar ook naar de toekomst toe willen we die balans zoveel mogelijk creëren.