Quro logo White

Begeleiden bij het starten van uw onderneming

  • Wij kunnen u adviseren en begeleiden in de verschillende rechtsvormen.
  • Bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst.
  • Wij kunnen voor en met u kijken naar mogelijkheden voor eventuele bedrijfsfinancieringen.
  • Wij kunnen u begeleiden bij het verkrijgen van financieringen voor de opstart van een/de onderneming.
  • Wij kunnen u adviseren betreffende eventuele huidige financieringen en de mogelijkheden met betrekking het eventueel herstructureren daarvan.

Alle werkzaamheden die wij verrichten met betrekking tot onze advisering zijn gebaseerd op financiële plannen die we maken naar aanleiding van een of meer inventarisatiegesprekken.
Hierbij trachten wij nu zoveel mogelijk balans in de financiële situatie te creëren, maar ook naar de toekomst toe willen we die balans zoveel mogelijk creëren.