Quro logo White

Financieren van uw eigen woning

Na een grondig inventarisatiegesprek zullen wij bekijken wat de mogelijkheden van aankoop zijn met betrekking tot de laatste drie jaarcijfers en IB-aangiftes.

Voordat we naar een bank gaan zullen alle vragen die uit de cijfers naar voren zouden kunnen komen beantwoordt moeten worden, indien nodig of gewenst in samenspraak met de accountant. We streven naar een duidelijke aanvraag voor de bank, waarbij zo min mogelijk vragen ontstaan en de kans van slagen groter wordt.
Wij adviseren u in de keuze van banken, met name bij een zogenaamde "bankhypotheek" krijgen de banken enorme juridische rechten. We proberen daarom zoveel mogelijk spreiding van banken te realiseren.
Met betrekking tot de aanwezige rechtsvormen, houden wij hier zoveel mogelijk rekening mee om zo risicomijdend te financieren.

Alle werkzaamheden die wij verrichten met betrekking tot onze advisering zijn gebaseerd op financiële plannen die we maken naar aanleiding van een of meer inventarisatiegesprekken.

Hierbij trachten wij nu zoveel mogelijk balans in de financiële situatie te creëren, maar ook naar de toekomst toe willen we die balans zoveel mogelijk creëren.